pH computer set

  • 2 026,00 zł

Urządzenie oparte na mikroprocesorze do monitorowania i kontroli wartości pH

urządzenie oparte na mikroprocesorze
do monitorowania i kontroli wartości pH


Aqua Medic pH computer jest oparty na mikroprocesorze, co gwarantuje bardzo wysoką dokładność przy pomiarze i kontroli. Wodoodporny panel gwarantuje bezpieczeństwo podczas kalibrowania elektrody oraz ustawiania parametrów pracy. Aqua Medic pH computer może być wykorzystywany albo do precyzyjnego pomiaru wartości pH
w akwarium, albo do kontroli pH wewnątrz komory Calciumreaktora. Histereza pracy może być regulowana w szerokim zakresie, zarówno w górę, jak i w dół - status jest zawsze przedstawiony za pomocą diody LED. Komputer może sterować pracą urządzeń o mocy do 500W. Sterownik jest umieszczony w dołączonej do zestawu wtyczce. Po wciśnięciu przycisku kalibracji, urządzenie automatycznie skalibruje się do elektrody.
Do zestawu dołączone są plastikowa elektroda pH ze złączem BNC oraz fluidy kalibracyjne

INSTRUKCJA OBSŁIUGI (PDF)