mV controller bez elektrody

  • 1 313,00 zł

Urządzenie do pomiaru i kontroli potencjału redox

urządzenie do pomiaru i kontroli potencjału redox

mV Controller 2001 C to precyzyjne urządzenie kontrolujące wartość potencjału redox (ORP) w wodzie akwariowej. Kontroler pracuje w bardzo szerokim zakresie od -500 do +500mV, a pomiar jest wykonywany w zakresie od -1000 do +1000mV. Urządzenie można wykorzystać do kontroli podawania ozonu i/lub w akwariach słodkowodnych do kontroli pracy Nitratreduktora. Kontroler ma wbudowane złącze BNC, do którego podłącza się elektrodę mV. Zalecamy korzystanie z oryginalnych, plastikowych elektrod Aqua Medic

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PDF)